Prevence infekčních onemocnění v prostředí pobytových sociálních služeb

Tématický vzdělávací program pro pracovníky pobytových zařízení sociální péče.

Předmětem vzdělávacího programu jsou základní znalosti o infekčních žloutenkách ve vztahu k práci pobytových zařízení sociální péče. Kurz uvede posluchače do problematiky, poskytne jim základní informace o onemocněních a především o zásadách péče o klienty s těmito chorobami a o ochraně před jejich šířením.

Posluchači se seznámí se základním rozdělením onemocnění a s biologickou podstatou těchto onemocnění včetně způsobu jejich šíření. Získají znalosti o projevech onemocnění, způsobech diagnostiky, možnostech léčení, s prognózou jednotlivých onemocnění a s možnými komplikacemi. Dozví se o zásadách k zamezení jejich šíření. Poznaní a osvojí si zásady epidemiologického režimu při výskytu jednotlivých onemocnění.

Získané informace si posluchači ověří na závěr písemným testem.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou asociací sester.

Rozsah 6 hodin. Optimální počet účastníků 20.

18 realizovaných kurzů. Celkem proškoleno 292 účastníků.

Zpětná vazba od účastníků: průměrná známka 1,3

Lektorka Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Akreditace MPSV č. A20190493-PC