Naši lektoři

Klára Brožová

MUDr. Klára Brožová

Klára Brožová je lékařka. Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Klára Brožová se věnuje dětské neurologii. Je vedoucí výukového pracoviště specializačního vzdělávání v dětské neurologii. Pracuje v Thomayerově nemocnici v Praze. Věnuje se výuce lékařů v oboru dětské neurologie. Je členkou České neurologické a České neurofyziologické společnosti a České ligy proti epilepsii.

Milan Cabrnoch

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

Milan Cabrnoch je dětský lékař. Absolvoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1986. Má dvě atestace z pediatrie. Pracoval na dětském oddělení nemocnice v Kolíně. Později působil na Ministerstvu zdravotnictví, byl poslancem Parlamentu ČR a Evropského parlamentu.

Nyní pracuje Milan Cabrnoch jako nezávislý konzultant ve zdravotnictví a sociální péči. Vyučuje na vysoké škole CEVRO Institutu v Praze.

Jan Hadač

Prim. MUDr. Jan Hadač, Ph.D.

Jan Hadač je lékař specialista v dětské neurologii. Vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Postgraduální studium v neurologii absolvoval na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Jan Hadač je vedoucím výukového pracoviště Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v oboru dětské neurologie, pracuje v Thomayerově nemocnici v Praze. Věnuje se výuce a vede disertační práce studentů v oboru neurologie. Je prezidentem České ligy proti epilepsii a členem výboru České společnosti pro dětskou neurologii.

Stanislav Havlíček

PharmDr. Stanislav Havlíček

Stanislav Havlíček vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy. Mezi lety 2007-2011 byl prezidentem České lékárnické komory a nadále působí v jejím představenstvu. V roce 2011 byl viceprezidentem Evropského svazu lékárníků (PGEU). Je externím lektorem IPVZ (Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) a Farmaceutické fakulty UK. Od roku 2007 je členem zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru veřejné lékárenství.

Stanislav Havlíček také spolupracuje s humanitární organizací Lékaři bez hranic. Jeho první půlroční mise ho v roce 2016 zavedla do jihosúdánského Agoku, kde spravoval nemocniční lékárnu. Na své druhé misi o rok později zajišťoval zásobování léky v uprchlickém táboře pro Rohingy v Bangladéši. Na třetí misi se vydává do válkou zmítaného Jemenu, kde povede lékárnu v traumacentru.

Jiří Jankovský

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

Jiří Jankovský je absolventem Teologické, Filozofické a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2004 se habilitoval na Masarykově univerzitě v Brně v oboru speciální pedagogika.

Pracoval jako dětský psycholog a speciální pedagog. 20 let byl ředitelem Dětského centra ARPIDA v Českých Budějovicích. Od roku 1990 působil též jako pedagog na Zdravotně sociální fakultě JU a od roku 2015 vyučuje na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích. Intenzivně se zabývá somatopedickou a psychologickou problematikou koordinované rehabilitace dětí a mládeže s pohybovým postižením a etickými otázkami souvisejícími s výkonem pomáhajících profesí. O této problematice také publikuje.

Eva Krchová

Mgr. et Mgr. Eva Krchová

Eva Krchová vystudovala dva obory: andragogiku a personální řízení a také psychologii, obojí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia se věnovala problematice dětí a seniorů, stážovala jak v pedagogicko-psychologické poradně, tak na odboru sociálních věcí městského úřadu. Za svou diplomovou práci a její přínos dětské psychologii získala cenu prof. Matějčka.

Během své pracovní činnosti získala zkušenosti v oblasti personalistiky. Nyní pracuje jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně. Kromě problematiky dětí a rodin se věnuje také tématům souvisejícím se zdravotně postiženými a seniory.

Ing. Bc. Alena Krchová

Alena Krchová pracuje řadu let jako vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Kolíně. Kromě České zemědělské univerzity vystudovala také obor sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Sociální práci se věnovala také během své práce na Okresním úřadě.

Alena Krchová přednáší o sociálně právní ochraně dětí, o tématu, kterému se soustavně věnuje řadu let.

PaedDr. Jaroslav Láznička

Jaroslav Láznička vystudoval Pedagogickou fakultu UK, vzdělání si doplnil studiem na Přírodovědecké fakultě UK. Působil řadu let jako pedagog a ředitel střední školy. Později pracoval v pozici ředitele registračního oddělení a klientského centra, kde odpovídal za zabezpečení a ochranu osobních údajů a informací.

Od roku 2001 působí jako lektor v oblasti ochrany osobních údajů.

Mgr. Gabriela Mádrová

Gabriela Mádrová

Gabriela Mádrová vystudovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor nutriční specialista. Svému oboru – nutriční terapii se věnuje ve své soukromé nutriční poradně.

Gabriela Mádrová je lektorkou kurzů zaměřených na klinickou výživu, jejíž součástí jsou léčebné diety. Poskytuje také poradenství v oblasti enterální výživy. Mezi její další činnosti patří nutriční analýzy receptur pro švýcarskou společnost Thermomix.

Vilma Marešová

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Vilma Marešová je lékařka se specializací v infekčním lékařství. vystudovala Lékařskou fakultu UK V Praze, kde také habilitovala v roce 1987. Věnuje se svému oboru, infekčnímu lékařství, soustavně mnoho let.  Pracuje na infekční klinice 2. lékařské fakulty UK Praha a v nemocnici na Bulovce. Mnoho let byla přednostkou této kliniky, v současné době vede katedru infekčního lékařství Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví.

Vilma Marešová se věnuje výuce mnoho let. Přednáší studentům lékařských fakult, lékařům v rámci specializačního vzdělávání, odborníkům, ale i nezdravotníkům.

JUDr. Valentina Nedělová

Valentina Nedělová

Valentina Nedělová je právnička a věnuje se advokacii. Specializuje se na rodinné právo. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Vedle své advokátní praxe se Valentina Nedělová věnuje mediační činnost, zpracovává znalecké posudky. Je hodnotitelkou závěrečných prací studentů z oborů rodinné a občanské právo. Působí jako odborný konzultant Českého sdružení obětí dopravních nehod.

Valentina Nedělová působí jako lektorka na Vysoké škole CEVRO institut, kde přednáší a vede odborné kurzy zaměřené na rodinné a občanské právo.

RNDr. Karel Neuwirt

Karel Neuwirt

Karel Neuwirt je nezávislý expert a konzultant pro ochranu osobních údajů. Do roku 2005 působil jako předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů a je spoluautorem zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dlouhou dobu pracoval v Radě Evropy, kde zastával funkci Komisaře pro ochranu dat. Vedl projekty EU, Rady Evropy a OBSE pro zavádění ochrany údajů v mnoha evropských zemích.
Je čestným členem British Institute of International and Comparative Law. Vyučuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přednáší na řadě odborných konferencí a publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku.

Jaroslava Ondráková, MBA

Jaroslava Ondráková vystudovala střední zdravotnickou školu a pracovala mnoho let jako zdravotní sestra. Absolvovala pomaturitní studium jako zdravotní sestra specialistka a strategický management.

Zkušenosti s organizací zdravotnictví získala jako vrchní sestra a později jako ředitelka velkého ambulantního zdravotnického zařízení. Nyní pracuje jako referentka pro zdravotní péči v soukromém zdravotnickém zařízení. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti a výuce především pro zdravotní sestry a další nelékařské zdravotnické pracovníky.

Marek Tomšů

Mgr. Marek Tomšů, DiS.

Marek Tomšů je zdravotnický záchranář. Vystudoval obor Zdravotnický záchranář, dále pak sportovní pedagogiku a pokračoval na Jihočeské univerzitě, kde vystudoval obor Ochrana obyvatelstva. Pracuje u Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje jako zdravotnický záchranář a krizový intervent. Je členem České resuscitační rady a držitelem medaile za záchranu života.

Marek Tomšů se intenzivně věnuje výuce více než 10 let. Je lektorem odborných kurzů v oblasti první pomoci. Ve své lektorské činnosti se soustředí na praktické ukázky a interaktivní přístup.

Jaroslav Zvěřina

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Jaroslav Zvěřina je známý český psychiatr, který se specializuje na sexuologii. Vystudoval lékařskou fakultu v Hradci Králové, habilitoval na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1989.

Jaroslav Zvěřina pracuje jako vědecký pracovník na 1.lékařské fakultě UK a současně ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Od roku 1989 do roku 2012 byl přednostou Sexuologického ústavu. Dlouhodobě a soustavně se věnuje výuce mediků i lékařů v rámci specializačního vzdělávání. Na svém kontě má přes 120 publikací, stovky odborných a popularizačních článků a rozhovorů.