Nabízíme Vám spolupráci a naše služby. Naší specializací je zdravotnictví a sociální služby.

Máme dlouholeté zkušenosti z práce s českými úřady a institucemi, s legislativním procesem v Parlamentu ČR, stejně jako s prostředím Evropského parlamentu a institucí EU.

žlutá kouleMonitorujeme dlouhodobě oblast zdravotní a sociální politiky.

Věnujeme se české i evropské legislativě. Sledujeme vznikající legislativu od fáze přípravy věcného záměru, přes připomínková řízení, projednávání až po přijetí a aplikaci do praxe.

Udržujeme přehled o významných konferencích a seminářích, stejně jako o vyhlášených výběrových řízeních. Monitoring je volně dostupný na www.hasim.cz.

modrá kouleZpracováváme přehledy a analýzy

Věnujeme se podrobně tématům důležitým pro naše klienty. Máme přehled o časových harmonogramech projednávání důležitých návrhů, o jejich předkladatelích i zpravodajích, o připravovaných a předkládaných návrzích na změny.

Naši odborníci zpracovávají analýzy obsahu jednotlivých návrhů a jejich dopadů do praxe. Provádíme výzkumy veřejného mínění v definovaných skupinách.

zelená koulePřipravujeme komentáře a návrhy, realizace

Pro naše klienty připravujeme komentáře k jednotlivým zájmovým tématům. Navrhujeme stanoviska, prezentace, vystoupení, návrhy změn včetně formulace pozměňovacích návrhů a jejich odůvodnění.

Připravujeme a realizujeme kulaté stoly, semináře, konference, publikace.

Pro naše klienty pořádáme školení a prezentace s cílem včas se připravit a správně reagovat na připravované nebo již přijaté změny.