Máme dlouholeté zkušenosti z práce s českými úřady a institucemi, s legislativním procesem v Parlamentu ČR, stejně jako s prostředím Evropského parlamentu a institucí EU.

žlutá kouleNabízíme akreditované vzdělávací programy

Nabízíme vzdělávací programy pro pracovníky územních samosprávných celků, pracovníky v sociálních službách a pro zdravotnické pracovníky pracující v pobytových zařízeních sociálních služeb. Naše vzdělávací programy jsou akreditovány MV, MPSV a ČAS.

modrá koule

Monitorujeme dlouhodobě oblast zdravotní a sociální politiky

Věnujeme se české i evropské legislativě. Sledujeme vznikající legislativu od fáze přípravy věcného záměru, přes připomínková řízení, projednávání až po přijetí a aplikaci do praxe.

zelená koule

Zpracováváme přehledy a analýzy

Věnujeme se podrobně tématům důležitým pro naše klienty. Máme přehled o časových harmonogramech projednávání důležitých návrhů, o jejich předkladatelích i zpravodajích, o připravovaných a předkládaných návrzích na změny.

Připravujeme komentáře a návrhy, realizace

Pro naše klienty připravujeme komentáře k jednotlivým zájmovým tématům. Navrhujeme stanoviska, prezentace, vystoupení, návrhy změn včetně formulace pozměňovacích návrhů a jejich odůvodnění.

Připravujeme a realizujeme kulaté stoly, semináře, konference, publikace.

Pro naše klienty pořádáme školení a prezentace s cílem včas se připravit a správně reagovat na připravované nebo již přijaté změny.