Sociálně-právní ochrana dětí a správní řízení

Vzdělávací program je určen pro pracovníky zabývající se sociálně právní ochranou dětí a souvisejícími oblastmi. Cílovou skupinou kurzu Sociálně-právní ochrana dětí a správní řízení jsou úředníci dle §2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. územních samosprávných celků vykonávající správní agendu na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

Vzdělávací program uvede posluchače do problematiky sociálně-právní ochrany dětí. Vysvětlí působnost a úřední postupy na úseku sociálně právní ochrany dětí podle příslušného zákona včetně jeho výkladu.

Zvláštní důraz bude věnován správnímu řádu a souvisejícím právním předpisům. Účastníci se dozvědí o lhůtách a metodách doručování písemností. Součástí je též blok zaměřený na soudní řízení a případy, kdy má SPOD právo a povinnost do něho vstupovat. Výklad doplní příklady z úřední, advokátní a soudní praxe.

Cílem kurzu je doplnit a obnovit základní znalosti účastníků a poskytnout doporučení k řešení nejčastějších situací na úseku SPOD.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí i Ministerstvem vnitra.

Rozsah 6 hodin. Optimální počet účastníků 20.

Lektoři:

Akreditace MPSV č. A2017/0338-SP

Akreditace MVČR č. AK/PV-420/2017