Bolesti zad pro pracovníky v sociálních službách

Vzdělávací program uvede posluchače do problematiky pohybového aparátu, vysvětlí základní pojmy z oblasti rehabilitační medicíny a posledních trendů ve fyzioterapii.

Posluchači budou seznámeni se správnými stereotypy ergonomie: držení těla, chůze a sedu. Budou představeny možnosti léčby bolestí zad s důrazem na autoterapii a vysvětleny konkrétní metody fyzikální medicíny a možnosti autoterapie. Zásadním pilířem kurzu bude správná technika zvedání břemen se zaměřením na manipulaci s klienty sociálních služeb s využitím materiálů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou asociací sester.

Rozsah 6 hodin. Optimální počet účastníků 20.

Lektor MUDr. Miroslav Ouzký

Akreditace MPSV č. A2020/0296-SP/PC