Péče o stomie a hojení chronických ran

Vzdělávací program je určen pro pracovníky v sociálních službách a pro zdravotnické pracovníky pracující v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Vzdělávací program uvede posluchače do problematiky chronických ran a stomií. Během kurzu budou probrány obecné principy vzniku chronických ran a důvody jejich dlouhodobého a často velmi obtížného hojení. Zmíníme faktory ovlivňující jejich léčbu.

Probereme a v praxi si ukážeme správný ošetřovatelský postup a techniku při převazu chronické rány. Posluchači budou informováni o možnostech léčby moderními prostředky vlhkého hojení ran. Probereme i problematiku proleženin, příčiny vzniku, způsoby léčby s důrazem na jejich prevenci.

V bloku o stomiích uvedeme stručně rozdělení stomií, důvody a způsob jejich provedení. Zvláště se zaměříme na jejich každodenní ošetřování. Větší pozornost budeme věnovat PEG jako opatření pro realizaci speciální výživy pacientů.

Celý kurz posluchačům přinese ucelený pohled na širokou problematiku péče o chronické rány a stomie. Má praktický charakter, aby absolventi kurzu mohli získané znalosti a dovednosti ihned využít v každodenní praxi.

Vzdělávací program je akreditován Českou asociací sester.

Rozsah 6 hodin. Optimální počet účastníků 20.

2 realizované kurzy. Celkem proškoleno 13 účastníků.

Lektoři:

  • MUDr. Adam Drs