Metodika práce zdravotnických pracovníků v domovech pro osoby se zdravotním postižením

Vzdělávací program provede posluchače nejčastějšími metodickými pokyny v domovech pro osoby se zdravotním postižením k jednotlivým postupům zdravotnických pracovníků. Předmětem vzdělávacího programu jsou jednotlivé oblasti zdravotnických aktivit.

Výuka je rozdělena do oblastí: spolupráce s dalšími pracovníky a osobami, vyšetření a ošetření klienta lékařem, předávání služeb zdravotních sester, odběry biologického materiálu, sledování životních funkcí, bandáže, polohování a předcházení dekubitům, péče o klienty ve specifických situacích a péče o zemřelého.

Do výuky jsou zahrnuty také detailní postupy při podávání léčivých přípravků.

Vzdělávací program je akreditován Českou asociací sester.

Rozsah 8 hodin.

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA
Jaroslava Ondráková, MBA