Nové povinnosti v ochraně osobních údajů v sociálních službách

Vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách je primárně zaměřen na specifika práce s osobními údaji v sociálních službách. Vedle základních definic bude věnována pozornost metodám zpracování a právům subjektů. Na příkladech budou vysvětleny rozdíly mezi ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentací, zazní pravidla pro jejich vedení a nahlížení do ní.

Samostatný blok bude vyhrazen legislativnímu zakotvení a stručnému výčtu změn a povinností, které přináší Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Absolvováním vzdělávacího programu získají účastníci přehled o tom, co jsou to osobní údaje a kde se s nimi mohou při své práci setkat. Dozví se povinnosti, které plynou z jejich zpracování a uchovávání.

Součástí programu je též blok věnovaný novým opatřením pro ochranu osobních údajů (nařízení „GDPR“), jejichž podstata bude vysvětlena na praktických případech tak, aby bylo zajištěna jejich aplikace v každodenní praxi.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou asociací sester.

Rozsah 6 hodin. Optimální počet účastníků 20.

Lektoři:

Akreditace MSPV č. 2017/220358