Podpora uživatele pobytových sociálních služeb při užívání léků

Vzdělávací program je určen pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči, pracující v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou zacházení s léčivými přípravky v prostředí pobytového zařízení sociálních služeb, zejména s ohledem na podporu uživatelů při užívání léků.

Účastníci kurzu se seznámí se základní legislativou, s rozdělením léčivých přípravků, se základními principy jejich předepisování, výdeje prodeje a úhrady. Osvojí si jednotlivé způsoby podávání léků. Seznámí se s principy získávání léků, jejich uchovávání, s principy likvidace odpadu. Součástí jsou i principy práce s návykovými látkami.

Zvláštní pozornost bude věnována problematice kompetencí jednotlivých pracovníků podílejících se na péči o klienty pobytového zařízení sociálních služeb –  registrující lékař, ošetřující lékař, lékárna, ředitel zařízení, vrchní sestra, zdravotní sestry, sociální pracovníci v přímé péči a další.

Rozsah 6 hodin. Optimální počet 20 účastníků

Lektor: PharmDr. Stanislav Havlíček