První pomoc v sociálních službách

Vzdělávací program je určen pro pracovníky v sociálních službách a pro zdravotní sestry.

Vzdělávací program je určen pro všechny pracovníky pobytových zařízení sociální péče, především pro pracovníky v přímé péči a zdravotnické pracovníky. Předmětem vzdělávacího programu jsou základní znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci.

Součástí kurzu je: problematika legislativy při poskytování první pomoci, základy IZS (Integrovaný záchranný systém), tísňová volání a komunikace s dispečinkem, využitelnost lékárniček, doporučené vybavení pracoviště, vyprošťování (nácvik správného uchopení a manipulace s poraněným/nemocným, vyproštění z vozu), základní manipulace s poraněným/nemocným, základní polohování pacientů, náhlá zástava oběhu a resuscitace, resuscitace s využitím AED (automatizovaný externí defibrilátor), krvácení (krvácení z otevřených ran, z nosu, krevní ztráty při zlomeninách…), masivní krvácení (větší úrazy, dopravní nehody, otevřené zlomeniny velkých kostí, ztrátová poranění) a obvazová technika, zlomeniny, poranění páteře, poranění končetin, poranění hlavy, poranění hrudníku, úraz elektrickým proudem, popáleniny/omrzliny, krvácení a první pomoc, základní první pomoc u vybraných akutních stavů: křečové stavy, kolaps, mdloba, alergická reakce, akutní stavy při cukrovce, dušnost, bolest na hrudi, šok.

Klademe důraz na praktický nácvik s využitím výukových modelů (figurín). Probereme modelové situace doplněné o zkušenosti z praxe záchranné služby. Popíšeme Vám případy, které se skutečně staly, a vysvětlíme, jak se v podobných situacích správně zachovat. Na konci školení věnujeme dostatečný prostor Vašim dotazům.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou asociací sester.

Rozsah 6 hodin. Maximální počet účastníků jez důvodu praktického nácviku 15.

29 realizovaných kurzů. Celkem proškoleno 400 účastníků.

Zpětná vazba od účastníků: průměrná známka 1,0

Lektor Mgr. Marek Tomšů, DiS.

Akreditace MPSV č. A2021/1039-PC