Úvod do ošetřovatelské péče pro pracovníky v sociálních službách

Vzdělávací program seznámí posluchače se základy ošetřovatelské péče se zaměřením na klienty pobytových zařízení sociálních služeb.

Předmětem vzdělávacího programu jsou základní informace o ošetřovatelské péči, které posluchači využijí při své každodenní práci.

Posluchači dostanou informace, jak správně reagovat na situace, se kterými se ve své práci běžně setkávají – např. jak postupovat při zvýšené nebo vysoké tělesné teplotě, jak podávat stravu s ohledem na stav klienta, jak dodržovat hygienický režim a předcházet rozšíření infekčních nemocí.

Seznámí se se zásadami vedení ošetřovatelské dokumentace, ošetření kůže, zejména s prevencí proleženin. Součástí jsou také principy zacházení s léky, základní informace o nejčastějších přenosných a chronických onemocněních a zásadách ošetřování při nich.

Součástí vzdělávacího programu je dále psychologický modul, ve kterém se účastníci seznámí se základy komunikace s klientem s duševním onemocněním nebo smyslovým či zdravotním postižením.

V neposlední řadě je do vzdělávacího programu zařazen modul, který podá účastníkům základní informace o organizaci sociální peče v pobytových zařízeních.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou asociací sester.

Rozsah 8 hodin. Optimální počet účastníků 20.

13 realizovaných kurzů. Celkem proškoleno 178 účastníků.

Zpětná vazba od účastníků: průměrná známka 1,2

Lektoři:

Akreditace MSPV č. 2017/0139-PC