Úvod do sexuality uživatelů sociálních služeb s mentálním a kombinovaným hendikepem

Sexuální život hraje významnou roli v životě většiny žen a mužů všech věkových kategorií. Výjimkou nejsou uživatelé sociálních služeb, kde podstatnou část tvoří lidé s mentálním a kombinovaným hendikepem. I oni mají své oprávněné potřeby.

Obsah kurzu odpovídá na požadavky pracovníků v sociálních službách, kteří jsou s uživateli sociálních služeb v každodenním kontaktu a musí se potýkat jejich s různými sexuálními projevy či potřebami. Je koncipován jako úvod do problematiky. Účastníky seznámí s vhodnými přístupy a řešením situací při práci se sexualitou uživatelů. Důraz je kladen na pochopení projevů sexuality uživatelů s mentálním a kombinovaným hendikepem různých věkových skupin, proto je součástí kurzu blok s dílčími informacemi o vlivu hendikepu na sexualitu. Samostatný blok se věnuje možnostem řešení sexuálně nevhodného chování či obtěžování, a ukáže jak mu čelit, pokud je zaměřeno proti pracovníkům nebo uživatelům.

  1. Definice sexuálních a vztahových potřeb, obecné předpoklady, předsudky a mýty
  2. Sexualita žen a mužů s tělesným nebo smyslovým hendikepem
  3. Sexualita žen a mužů s mentálním hendikepem
  4. Sexualita seniorů a dalších věkových kategorií
  5. Sexuálně nevhodné chování a obtěžování

Účastníci se dozvědí o sexuálních a vztahových potřebách člověka. Dokáží pochopit projevy sexuality uživatelů různých věkových kategorií. Získají informace o vlivu hendikepu na sexualitu. Budou schopni reagovat na sexuálně nevhodné chování či obtěžování zaměřené proti nim nebo ostatním uživatelům sociálních služeb.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou asociací sester.

Rozsah 6 hodin. Optimální počet účastníků 20.

Lektor doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Akreditace MPSV č. A2020/0295-SP/PC