Základy péče o uživatele s epilepsií pro pracovníky v sociálních službách

Vzdělávací program je určen pro pracovníky v sociálních službách a pro zdravotní sestry.

Vzdělávací program uvede posluchače do problematiky epilepsie s důrazem na ošetřování klientů trpících epilepsií v pobytových zařízeních sociálních služeb. Předmětem jsou základní informace o epilepsii jako onemocnění, jejích projevech, léčení a ošetřování osob trpících onemocněním.

Posluchači se seznámí s rozdělením záchvatovitých neurologických onemocnění, s jejich příčinami a projevy, získají základní informace o možnostech diagnostiky, léčby a o prognóze onemocnění. Těžištěm vzdělávacího programu jsou znalosti a dovednosti využitelné při práci pracovníka v sociálních službách, tedy důkladné zvládnutí první pomoci osobě s epileptickým nebo podobným záchvatem a podrobné znalosti zásad péče o nemocné s epilepsií, klienty pobytových zařízení sociálních služeb.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou asociací sester.

Rozsah 6 hodin. Optimální počet účastníků 20.

17 realizovaných kurzů. Celkem proškoleno 290 účastníků.

Zpětná vazba od účastníků: průměrná známka 1,2

Lektoři:

Akreditace MPSV č. A2019/0490-PC